Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 1805
26/10/2021

Môn: Luyện thi IELTS Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1803
26/10/2021

Môn: Tiếng Đức chứng chỉ C1 Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1802
26/10/2021

Môn: Toán, Tiếng Anh Lớp 3

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: online

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1801
26/10/2021

Môn: Tiếng Anh, Ngữ văn Lớp 5

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1800
26/10/2021

Môn: Toán Lớp 5

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1799
26/10/2021

Môn: Tiếng Anh Tự do

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: phan văn hớn, Quận 12, Hồ Chí Minh

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1798
26/10/2021

Môn: Luyện thi IELTS Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1797
25/10/2021

Môn: Toán cao cấp Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Đường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1796
25/10/2021

Môn: Vật Lý Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: số 2 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop